Två man ler in i kameran, ståendes framför två trådkorgar med gula rökgasslangar

Vad är rökgasrening?

Blogg

Filtreringstjänster

Branscher

Rökgasrening är något förenklat partikelavskiljning från rökgaser som genereras i industriella processer och kraftverk. Generellt handlar det om att minska utsläppen av hälso- och miljöfarliga partiklar till atmosfären. Utsläppskraven kan se olika ut och det finns många verksamheter vars processer generar rökgaser som till exempel inom pappersindustrin, cement, stål- och kraftverk.

Val av filtermedia

 

Val av filtermedia är väldigt viktigt och görs i relation till rökgasdata och driftförhållande för att uppnå optimerad filtrering, minimera emissioner, reducera risker för oplanerade stopp och bästa TCO.

Filtermedia finns i ett brett utbud av variationer och egenskaper som exempelvis blandningar av fiber och olika fiberstorlekar, yt-finish, kemiska behandlingar för ytterligare egenskaper, e-PTFE membran och antistatiska fibrer och basvävar.  Allt för att möta de behov och krav som finns, där partikelstorlek, avskiljningsförmåga, temperatur, kemikalie- och nötningsbeständighet är viktiga parametrar.

dinair filter

Varför ska man vända sig till Dinair?

 

"För att vi har hög kompetens, lång erfarenhet och vet vad vi pratar om. Vi är dessutom en helhetsleverantör som kan leverera samtliga filter som till exempel en cementfabrik behöver, säger Johan Lindblom, teknisk säljare."

En industri har ofta många olika filtreringsprocesser med helt olika behov. Man kanske har ett labb med extremt höga renhetskrav vilket förstås har helt andra krav än tvätteriet där ångor och förorenat vatten måste filtreras.

"Tillsammans går vi igenom kundens behov och förväntningar, eventuellt genomförs analyser för att få fram de data som behövs för att sedan presentera den bästa lösningen för just det här bolaget"

förklarar Daniel Lindblom, teknisk säljare och fortsätter:

"Vi utför service på plats som filterbyten, service, reparationer, installationer och emissionsmätningar samt filteranalyser för problemsökning, optimering och ökad kontroll."

Dinair har två produktionsanläggningar i Sverige, i Horndal och Kinna, vid Kinnasajten utförs även filteranalyser för statuskontroll, felsökning och optimering.

Läs mer här>>

Document Finder
Kontakt
Mail
Top of Page